วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไห้วพระ
2. ดูแลนักเรียนห้องป.4/6 ท่องบทอาขยาน
3. พานักเรียนห้องป.4/6 เข้าร่วมกิจกรรมอาเซียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น