วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติ
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
2. ดูแลควบคุมควบคุมนักเรียนชั่วโมง Home room ห้องป.4/6
3. พานักเรียนห้องป.4/1 เข้าห้องประชุมใรสัปดาห์ Asean week 
    เพื่อทำกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
4. พานักเรียนห้องป.4/3 เข้าร่วมกิจกรรม Asean week 
5. ดูแลควบคุมนักเรียนห้องป.4/6 ทำความสะอาดก่อนเลิกเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น