วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 2555
1. กิจกรรมวันนี้เป็นไปตามปกติทุกอย่าง 
2. อาจารย์วิชาเอกมานิเทศก์ พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวิจัยในชั้น  
    เรียน และการทำโครงการพันธุกรรมพืช
3. เข้ารับการประชุม ร่วมกับครูโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น