วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. หน้าเสาธงทำกิจกรรมไหว้ครู ส่งตัวแทนนักเรียนของนักเรียน
     แต่ละสายชั้นไปไหว้ครู
3. ดูแลนักเรียนห้องป.4/6 ในชั่วโมง Home room ท่องบท
    อาขยาน
4. บันทึกการปฏิบัติงานในสมุดปฏิบัติงาน
5. ดูแลควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องป. 4/6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น