วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. ดูแลนักเรียนห้อง ป.4/6 ในคาบ Home room
3. พานักเรียนห้องป.4/5 ร่วมร้องเพลงสดุดี Asean
4.ตอนบ่ายพานักเรียนห้องป.4/7 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น