วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้อง
     เพลงสดุดี
2. ดูแลควบคุมนักเรียนห้องป. 4/6 ท่องบทอาขยาน ท่องสูตรคูณ 
3. พบครูพี่เลี้ยง ชี้แจงเรื่องแผนาการสอน
4. ทำสื่อการเรียนการสอน และจัดทำแผนการสอน
5. ดูแลนักเรียนห้องป. 4/6 ทำความสะอาดห้องเรียนก่อนเลิก
     เรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น