วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้อง
    เพลงสดุดี
2. เข้าดูแลควบคุมนักเรียนในกิจกรรม Home room ห้องป. 4/6   
    พูดคุยกับนักเรียนเรื่องการทำความสะอาด การลาป่วยของ
    นักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น