วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามปกติดี
2. สอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 คาบ ห้องป. 4/6
3. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น