วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555

1. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษ 4 คาบ
2. จัดทำสื่อการเรียนการสอนในชั่วโมงต่อไป
3. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนก่องกลับบบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น