วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏฺบัติงาน
วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2555

1. เข้าดูแลนักเรียนห้องป. 4/6 
2. ซ่อมร้องเพลงเชียร์
3. ดูแลนักเรียนก่อนเลิกเรียนทำความสะอาดห้องเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น