วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555

1. จัดทำป้ายนิทรรศการและจัดพานดอกไม้เพื่อเตรียมความ
   พร้อมในการจัดงานวันแม่ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้
2. ดูแลนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนก่อนเลิกเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น