วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555

1. ยืนเวรประจำวันยืนต้อนรับนักเรียนหน้าโรงเรียน
2. เข้ากิจกรรม Home room 
3. จัดทำแผนการสอน
4. ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียน
5. ซ่อมร้องเพลงเชียร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น