วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม 2555

1. เข้าดูแลนักเรียนในชั่วโมง Home room
2. พาเด็กนักเรียนซ่อมกีฬาและซ่อมกองเชียร์
3. ดูแลนักเรียนทำความสะอาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น