วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2555

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ
2. พาเด็กนักเรียนสายชั้นป. 4 ร่วมเข้ากิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
    ทั้งหมด 12 ฐาน
3. เข้าดูแลควบคุมนักเรียนก่อนเลิกเรียน ทำความสะอาด ท่อง
    สูตรคูณและบทอาขยาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น