วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2555

1. เข้ากิจกรรม Home room
2. สอนวิชาภาษาอังกฤษ 4 คาบ
3. นำนักเรียนซ่อมร้องเพลงเชียร์
4. ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดก่อนเลิกเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น