วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธที่  15 สิงหาคม 2555

1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
2. มีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษา 
    อังกฤษเสริม 4 คาบ
3. ดูแลนักเรียนทำความสะอาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น