วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2555

1. เข้าสอนนักเรียนห้องป. 4/6 วิชาภาษาอังกฤษหลักเรื่อง The 
    amazing body
2. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดก่อนเลิกเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น