วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม 2555

1. การปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้เป็นไปตามปกติ
2. จัดทำแผนการสอน
3. เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
4. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น