วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฎิบัติงานประจำวัน

 วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 


ตอนเช้ายืนต้อนรับนักเรียนหน้าโรงเรียน มีผู้ปกครองและนักเรียนต่างทยอยกันเข้ามา เพราะวันนี้เป็นวันประชุมผู้ปกครอง หลังจากนั้นทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ จากนั้นผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับนักเรียน ผู้ปกครอง วันนี้นักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์เข้ารับการปฐมนิเทศจากรองผู้อำนวยกา รองอุส่าห์ ดำรง ฝ่ายบุคคลและสถานที่ เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานในโรงเรียน การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเขียนทะเบียนลา ลากิจหรือลาป่วย ถ้าหากลากิจต้องมีการลาล่วงหน้า 1 วัน สามารถลากิจ ลาป่วย ได้ 6 ครั้ง ต่อ 1 ภาคเรียน จำนวนวันไม่เกิน 23 วัน และท่านได้ชี้แจงการอยู่เวรของนักศึกษาทุกท่าน และได้พบท่านรองวีณา นรสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ชี้แจงการแบ่งสายชั้นและการติดต่อครูพี่เลี้ยง หลังจากนั้นเข้าพบครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และครูพี่เลี้ยง พูดคุยเรื่องการจัดทำแผนการสอน การเตรียมตัวก่อนสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น