วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555


1. ยืนรับนักเรียนหน้าโรงเรียน
2. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าว
     คำปฎิญาณ 
3. ดูแลควบคุมนักเรียนห้องป.4/6 เช็คชื่อนักเรียน ให้นักเรียน
    ท่องบทอาขยาน ท่องสูตรคูณ ในชั่วโมง Home room
4. จัดทำแผนการสอน และสื่อการเรียนการสอน
Where these's a will
                           these 's away

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น