วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555
1. ควบคุมนักเรียนในแถว ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ  
     สวดมนต์ไหว้พระ
2. เข้าดูแลห้องป. 4/6 ให้เด็กทำกิจกรรม ได้แก่ ท่องสูตรคูณ
3. พบครูพี่เลี้ยง ชี้แจงมอบหมายงานด้านการสอน
4. เข้าสอนห้องป.4/2 ในเรื่องการทักทาย(Greeting) 
5. จัดทำแผนการสอนและเตรียมสื่่อการสอน
   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น