วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


ตารางสอนครูปีการศึกษา 2555 นางสาวนุชนาฎ ระห่างภัย    
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (พ.ธ.)
วัน      เวลา

08:30-09:30

09:30-10:30

10:30-11:30

11:30-12:30

12:30-13:30

13:30-14:30

14:30-15:30
จันทร์
พัก

กลาง

วันอังคาร

4/6
พุธ
4/8

อส 4/6

อส 4/2
อส 4/8
พฤหัส


ศุกร์
4/6
อส 4/7

4/8


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น