วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
2. ทำกิจกรรม Home room ในคาบที่ 1 ห้องป. 4/6 นักเรียนท่องบทอาขยาน และท่องสูตรคูณ พร้อมกับเช็คชื่อนักเรียน
3. จัดทำแผนการสอนในสัปดาห์ต่อไป
4. เขียนรายงานการปฎิบัติงานในสมุดการบันทึกการปฎิบัติงาน
5. พบครูพี่เลี้ยง ตรวจแผนการสอนและแนะนำการจัดทำแผนการสอน การควบคุมชั้นเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น