วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555
     
1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงเคารพธงชาติ สวดมนต์ขอพร
2. เข้าดูแลนักเรียนห้อง ป.4/6   เรื่องความสะอาด
3. เข้าพบครูพี่เลี้ยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงตารางสอนในรายวิชา 
    ภาษาอังกฤษหลักและภาษาอังกฤษเสริม 
4. เข้าดูแลนักเรียนห้อง ป.4/6 ให้ทำกิจกรรมก่อนเลิกเรียน 
    ได้แก่ ท่องสูตรคูณ 
5. เขียนบันทึกการปฎิบัติงานในแต่ละวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น