วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2555

1. การปฏิบัติงานในวันนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
2. จัดทำแผนการสอนวิชาภาษาอังกฤาพื้นฐาน
3. เข้าสอนวิชาสุขศึกษา
4. ดูแลควบคุมนักเรียนขณะซ้อมร้องเพลงเชียร์
5. จัดป้ายนิเทศอาเชียนศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น