วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพุธ 4 กรกฏาคม 2555

1. เหตุการณ์ทุกอย่างในวันนี้เป็นไปตามปกติดีค่ะ
2. วันนี้มีคาบสอน 4 คาบ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษา 
    อังกฤษเสริม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น