วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 3 กรกฏาคม 2555

1. เหตุการณ์วันนี้เป็นไปตามปกติดีค่ะ
2. เข้าสอนห้องป. 4/6 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3. ดูแลควบคุมนักเรียนขณะซ่อมร้องเพลงเชียร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น