วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2555 - วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555

1. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง 
2. เข้ากิจกรรมโฮมรูม ในชั่วโมงที่หนึ่ง กิจกรรมอ่านยามเช้า
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 8 ชั่วโมงต่อ 1 สัปดาห์
4. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน ป. 4/6 ก่อนเลิกเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น